Terapia czaszkowo-krzyżowa – przywrócenie równowagi organizmu.

Polega na równoważeniu, zmniejszaniu napięcia tkanek miękkich, mobilizacji kości czaszki, regulacji przepływu płynu mózgowo–rdzeniowego z wykorzystaniem subtelnego dotyku oraz różnego rodzaju mobilizacji i manipulacji. Końcowo ma to spowodować przywrócenie niezachwianej równowagi fizyczno–emocjonalnej będącej definicją stanu zdrowia.