Terapia bólu głowy-pinoterapia i TCM

Terapia bólu głowy – oparta na klawiterapii Barbasiewicza za pomocą pinów 0raz Tradycyjnej medycynie chińskiej.

Leczenie pinoterapią, czyli metodą narzędziową, dedykowane jest pacjentom w przypadku wielu różnych schorzeń, dotyczących układu nerwowego, kostnego i mięśniowo-szkieletowego. Wśród wskazań wymienia się ból kręgosłupa (szyjnego, piersiowego i lędźwiowego), wady postawy, ograniczenia w zakresie ruchomości stawów, bóle przeciążeniowe oraz mięśniowo-powięziowe.

Terapia zalecana jest również w przypadku częstych bólów głowy (w tym migreny), neuropatii, zaburzeń naczyniowo-ruchowych, stanów pourazowych i pooperacyjnych, a nawet zaburzeń nerwicowych i problemów natury psychosomatycznej.

zalet pinoterapii powinny skorzystać osoby po przebytym udarze niedokrwiennym lub cięciu cesarskim, a także pacjenci zmagający się ze stwardnieniem rozsianym (SM), chorobą Parkinsona lub zespołem nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (tzw. łokieć golfisty).

CHRZANÓW |RUDNO |KATOWICE |